Jogová etiketa

Aby sme sa citíli my aj naše okolie pri cvičení čo najlepšie, skúsme dodržiavať aspoň týchto pár odporúčaní jogovej etikety.

  Začiatok

Buďme ohľaduplní voči ostatným a príďme včas, aby sme nerušili počas zvnútornenia na začiatku lekcie. Samozrejme, občas sa stane, že meškáme – stačí počkať pár minút a keď začne cvičenie môžete sa pridať.

  Zdravotný stav

Cvičte v rámci svojich možností, s rešpektom k svojmu telu, ohľaduplne k svojim kĺbom a chrbtici.
Pamätajte, že menej je niekedy viac.

Pri akútnych alebo chronických zdravotných problémoch alebo obmedzeniach konzultujte cvičenie s lekárom a informujte inštruktora pred cvičením.

  Infekčné choroby

Ak ste chorí, zvážte, či nie je lepšie zostať doma sa liečiť, nechať telo oddýchnuť a tiež nešíriť nákazu.

   Hygiena

Buďme ohľaduplní voči sebe aj ostatným a pred lekciou sa osprchujme.
Budeme sa cítiť lepšie a nebudeme rušiť spolucvičiacich.

   Vône

Nepoužívajme silné deodoranty, silná vôňa môže byť rušivá. Prosím nefačite (tesne) pred lekciou. Tiež nepožívajte silne aromatické jedlá ako je cesnak, cibuľa..

   Mobil

Vyzváňanie alebo vibrovanie mobilu počas šavasany nie je to, čo naši spolucvičiaci chcú zažiť. Opustime aspoň na chvíľu svet mobilov a neustálej komunikácie.

   Stíšenie

Je vhodné minimalizovať konverzáciu alebo aspoň sa baviť potichu, aby sme nerušili tých, čo sa snažia stíšiť. Krátka meditácia pred jogou je veľmi vhodná.

   Zodpovednosť

Po cvičení si svoje miesto upracme. Ak pri umývaní rúk našpliechame, tak si to po sebe utrieme. Keď odchádzame z toalety, zhasneme a vypneme vetranie. Šetríme vodu, papier aj utierky. Skontrolujeme, či sme si nič v sále alebo v šatni nezabudli.

ĎAKUJEME.